Kampo Herbal Formulas

Detailed Kampo Formula Pages

Japanese (Romaji)     Japanese (Kanji)    Chinese (Pinyin)   English

 • Japanese (Romaji)
 • Japanese (Kanji)
 • Chinese (Pinyin)
 • English
 • hacchinto
 • 八珍湯
 • Ba Zhen Tang
 • Eight-Treasure Decoction
 • hassyosan
 • 八正散
 • Ba Zheng San
 • Eight-Herb Powder for Rectification
 • saikoseikanto
 • 柴胡清肝湯
 • Chai Hu Qing Gan Tang
 • Bupleurum Decoction to Clear the Liver
 • saikanto
 • 柴陥湯
 • Chai Xian Tang
 • Combined Minor Buplerum Decoction and Minor Chest Congestion Decoction
 • senkyuchachosan
 • 川芎茶調散
 • Chuan Xiong Cha Tiao San
 • Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea
 • daibofuto
 • 大防風湯
 • Da Fang Feng Tang
 • Major Ledebouriella Decoction
 • nisento
 • 二仙湯
 • Er Xian Tang
 • Two-Immortal Decoction
 • kankyoninjinhangegan
 • 乾姜人参半 夏丸
 • Gan Jiang Ren Shen Ban Xia Wan
 • Ginger, Ginseng, and Pinellia Pill
 • orenakyoto
 • 黄連阿膠湯
 • Huang Lian E Jiao Tang
 • Coptis and Ass-Hide Gelatin Decoction
 • rikkosan
 • 立効散
 • Li Xiao San
 • Instant Effective Powder
 • mokuboito
 • 木防已湯
 • Mu Fang Yi Tang
 • Fourstaman Stephania Decoction
 • seijoboufuto
 • 清上防風湯
 • Qing Shang Fang Feng Tang
 • Head Clearing Divaricate Saposhnikovia Decoction
 • sanmotsuogonto
 • 三物黄芩湯
 • San Wu Huang Qin Tang
 • Three Herbs Baikal Skullcap Decoction
 • shireito
 • 四苓湯
 • Si Ling Tang
 • Four Ingredient Decoction with Poria
 • ireito
 • 胃苓湯
 • Wei Ling Tang
 • Calm the Stomach and Poria Decoction
 • goshakusan
 • 五積散
 • Wu Ji San
 • Five-Accumulation Powder
 • gohisan
 • 五皮散
 • Wu Pi San
 • Five Peel Powder
 • kousharikkunshito
 • 香砂六君子湯
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
 • Six-Gentleman Decoction with Aucklandia and Amomum

Detailed Kampo Formula Pages