Botanpi

Botanpi s

Chinese: mu dan pi

English: tree peony bark

Pharmaceutical: Paeoniae Moutan Cortex

Properties: Bitter, acrid, slightly cold

Standard Species: Paeonia suffruticosa Andr., Paeonia suffruticosa Andrews

Formulas Containing Botanpi:

kamishoyosan 加味逍遙散 Jia Wei Xiao Yao San Augmented Rambling Powder

kamikihito 加味帰脾湯 Jia Wei Gui Pi Tang Augmented Restore the Spleen Decoction

keishibukuryogan 桂枝茯苓丸 Gui Zhi Fu Ling Wan Cinnamon Twig and Poria Pill

daiobotanpito 大黄牡丹皮湯 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb and Moutan Decoction

rokumijiogan 六味地黄丸 Liu Wei Di Huang Wan Six-Ingredient Pill with Rehmannia

hachimijiogan 八味地黄丸 Bai Wei Di Huang Wan Eight-Ingredient Pill with Rehmannia

unkeito 温経湯 Wen Jing Tang Warm the Menses Decoction

sesshouin 折衝飲 Zhe Chong Yin Cinnamon Twig and Persica Decoction

and more…

 

Paeonia delavayi Franch – Hortus botanicus, University of Leidan, Netherlands (Photo by TH Tanaka)

Paeonia delavayi Franch – Hortus botanicus, University of Leidan, Netherlands (Photo by TH Tanaka)